Samtal som skapar medvetenhet.

-- Storsnasen_TA_20071012_MG_0719.JPG (Storhet) 

 

Stödsamtal och vägledning

 - förenklar livet både privat och i yrkeslivet

 

Genom stödsamtal individuellt eller i grupp, vägleds individen att nå klarhet och finna sina egna lösningar. Det kan vara inom områden som förändring, stress, motivation, hälsa-rehabilitering, arbete & karriär, relationer-medarbetare/kunder, värdegrundsarbete eller självkänsla.

 

I uppdrag hos företag och organisationer har samtalen bidragit till:

 • Mer trygghet i en förändringsprocess
 • Ökad motivation och arbetsglädje
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Fokus och mer energi  
 • Mindre stress
 • Förbättrad kundservice, värdskap, kvalité och företagskultur
 • Öppenhet och acceptans

För dig som privatperson/anställd, kan det underlätta att få samtala med en oberoende part som finns där, stöttar, ställer frågor eller lyssnar utan att döma och värdera det som sägs. Några effekter av samtalen är:

 • Ökad trygghet och tillit till dig själv och de förändringar som sker.
 • Klarhet i vad du vill med ditt liv och hur du når dit.
 • Bättre självkänsla och självbild.
 • Att du trivs bättre där du är (även när målet är förändring).
 • Balans mellan livet alla delar.
 • Insikt om egna styrkor, förmågor och drivkrafter.
 • Förbättrade relationer.

Du får hjälp med att tydliggöra och sortera dina tankar. Tillsammans tittar vi på hur din balans i livet ser ut,  vilka värden som är viktiga för dig , vad är det som hindrar dig och vad du vill göra. Vi tittar även på vad som fungerar idag och som du uppskattar, vad du vill förändra eller vill utveckla i ditt liv. Du får verktyg som hjälper dig att få en efterlängtad balans i tillvaron och i livet.

Cicerone