Goda egenskaper är det vackra, hela och genuina inom oss. 

 

Våra inre goda egenskaper är den andliga essensen av vilka vi är. Genom olika epoker, traditioner, kulturer och religioner beskrivs dessa som gudomliga egenskaper, inre diamanter och kännetecken för människosjälen. Goda egenskaper finns, och har alltid funnits, inom oss alla. 

 
Genom att uppmärksamma sina egna och andras inre goda egenskaper får vi fram potentialen och kraften inom oss själva och hos andra. Det stärker vår självkänsla och vår trygghet, samtidigt som det skapar en kultur av harmoni och balans. När vi uttrycker vem vi är, sprider vi ett välbefinnande runt omkring oss.

 

Några goda egenskaper som du får möta och praktisera under kursen,

Våra inre goda egenskaper:

  • Accepterande
  • Flexibilitet
  • Glädje
  • Kärlek
  • Medkänsla
  • Tillit
  • Ärlighet

   eng. VIRTUES = Dygder, egenskaper, inre kraft, kapacitet och karaktärsdrag 

 

"Jag tror sannerligen att utvecklingen av våra dygder kan vägleda oss till det högsta uttrycket av oss själva, individuellt och kollektivt"

Linda Kavelin Popov, Författare och grundare av The Virtues Project™

Cicerone