Kurs: Våra inre goda egenskaper, grund.

 

 

Är du intresserad av kommunikation och reflektion? Möter du människor i ditt arbete? Arbetar du terapeutiskt eller coachande? Vill du utveckla dig själv? 

 

Oavsett vart i livets pussel du befinner dig är detta en kurs som bidrar till ett fördjupat förhållningssätt till dig själv och dina medmänniskor. 

 

Du får möta och träna dig i de goda egenskapernas kraft. På ett lättsamt sätt får du tillgång till dina inre resurser och träning i att se dem hos dig själv och andra. När du förändrar ditt sätt att kommunicera på så förändras hela kulturen i ditt hem, på arbetsplatsen eller i skolan.

 

På det sätt som vi pratar, och vilka ord vi använder, har stor kraft att inspirera eller göra oss nedstämda. Att använda språket rätt hjälper oss att byta ut skuld och skam till personligt ansvar och respekt. Vi kan välja att ta fram det bästa i andra och i oss själva. Det hjälper oss att bli den människa vi vill vara.

 

Kursen passar alla som vill stärka sig själva och andra i sin omgivning. 
Välkommen att kontakta mig, johanna.olsson@cicerone.se, för mer information eller för en intresseanmälan.

 

 

               -- Uppskatta varandras inre goda egenskaper (Använd ett stärkande språk)

 

 

           Tillit, förtroende, mod, hjälpsamhet, klarhet, acceptans, kreativitet,

           tacksamhet, förståelse, glädje, omtänksamhet, flexibilitet

 

"Det finns mer hunger efter kärlek och uppskattning än efter bröd." 
 
Moder Teresa

Cicerone