Kurs: Action for Happiness


 

En kurs som är paketerad i fyra kurstillfällen och grundar sig på principer från ACT (Acceptence Commitment Therapy). 

 

Kursen hjälper dig att hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Några delar i kursen är acceptans, mindfulness, värderingar och kommunikation. Kursen ger en förståelse för att vi inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver och vad som är bra för oss.

 

Kursen fokuserar på grundläggande tekniker som kan användas för att genomföra en förändring inom något område i livet - hälsa, arbete, relationer eller livskvalitet, vilket ökar den psykologiska flexibiliteten. 

 

Psykologisk flexibilitet är förmågan att anpassa sig till en situation med uppmärksamhet, öppenhet och fokus och att handla på ett konstruktivt sätt utifrån sina värderingar. Ny forskning visar att psykologisk flexibilitet ger stora fördelar både på jobbet, i privatlivet och för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. 


Kursen ger verktyg till:

- att minska oro och stress, genom övningar i mindfulness och närvaro.

- att förstå viktiga värden i livet och ta konkreta steg.

- ett fördjupat förhållningssätt till tankar och känslor.

- att förstå styrkan i acceptans där det inte går att skapa förändring,

- ökad känsla av meningsfullhet.


Välkommen med din intresseanmälan!

 

 

Syftet med ACT är att kunna leva ett meningsfullt liv med glädje, innehåll och passion, samtidigt som du lär dig att på ett effektivt sätt handskas med den smärta och stress som är oundvikligt i livet. 

 

"Ändra dina tankar och du ändrar på hela din värld."

Norman Vincent Peale

Cicerone