Öppen, trygg och engagerad Beteendevetare!

 

Mitt namn är Johanna Olsson och jag har arbetat med utbildningar, stödsamtalcoaching och vägledning i olika former i många år. Jag har också stor erfarenhet av arbete med rehabilitering, HR-frågor och projektledning

 

En av mina drivkrafter är att stärka och vägleda människor till att må bättre, använda sina egna resurser, möta förändringar, se möjligheter och göra nya val i livet. Min medmänskliga sida gör att jag har lätt att möta andra människor utan att döma, värdera eller kritisera dem.   

 

Som arbetsmetod använder jag ett lösningsinriktad förhållningssätt med coachande frågor och verktyg från bland annat KBT och ACT. Ett annat
uppskattat samtalsverktyg som jag använder och förmedlar är vägledande reflektionskort. 

 

Återkommande tema är kommunikation, förhållningssätt, tankar, känslor och beteende, inre goda egenskaper, reflektion och livsglädje.

 

Mina kontaktuppgifter:

Johanna Olsson

Mobil:(070-653 81 70)

Mail:(johanna.olsson@cicerone.se)


 

"Att vara medveten handlar om att ta ansvar för sitt eget liv."

Don Miguel Ruiz

 

Cicerone