Johanna Olsson


Under hela min yrkesverksamma tid har jag arbetat med människor på olika sätt. Allt ifrån övergripande personalarbete till att stötta och vägleda individuellt.  Jag kan helt klart säga att min största glädje, styrka och drivkraft är mötet med andra människor. Min medmänskliga sida gör att jag har lätt att möta andra människor utan att döma, värdera eller kritisera dem.  

 

I mitt arbete har jag träffat och arbetat med en otrolig bredd och mångfald av människor med olika bakgrund, kompetens och erfarenhet – något som har varit givande och berikande för mig. 

 

 

Arbetslivserfarenhet - några exempel på områden

  • Stödsamtal för att sortera tankar och känslor, hitta nytt fokus, vid olika typer av förändring både privat och inom arbetslivet. Exempel på områden då stödsamtal kan vara till hjälp; stress, sömnbesvär, relationer, sorg, hälsa/sjukdom och andra livskriser eller förändringar.
  • Handledning, individuellt eller i grupp. Privatpersoner, anställda och chefer.
  • Utbildning och workshops, ACT - Acceptans commitment theraphy, stresshantering, kommunikation, inre goda egenskaper, självkänsla, hälsa & friskvård.
  • Rehabilitering genom handledningssamtal, där målet har varit att komma tillbaka till arbetslivet, trepartsamtal med AF och FK, utbildning, stärkande aktiviteter, stöttning och hjälp till arbetsprövning.
  • Motiverande samtal med fokus på lösning och på önskat läge med handlingsplan.
  • Jobb- och karriärcoaching, individuellt och i grupp: TSL, Outplacement, Studier, Starta eget, Studiebesök inom olika branscher och yrken.  Genomgång av arbetsmarknad, cv, brev, mål, nätverk, ta kontakt samt intervjuträning.
  • Projektledning & samordning, utbildningsdagar, konferenser, mässor, föredrag, utbildningsprogram, informationsträffar.

 

Utbildningsbakgrund

Min bas och akademiska bakgrund:

Beteendevetare/personalvetare

 

Certifierade utbildningar

Coaching - NLP Practitioner, Universe Imagine. Lösningsfokuserat.

Coaching - CBT Complete Balance Technique. Mental coachmetod.

Coaching, 1-årig coachutbildning IHH. Coachande förhållningssätt.

The Virtues Project International, Certifierad, steg 1 och steg 2.

Projektledare, Westhagen utbildning

 

Övrigt

ACT 10 dagars fördjupning - SPI Svenska psykologiinstitutet, Stockholm

Sömnutbildning, Stressmottagningen, Stockholm; Karolinska Institutet

MBSR Mindfulness steg 1, Center for mindfulness Sweden (CFMS) Stockholm; Camilla Sköld

15 - metoden, Företagshälsornas alkoholpreventions metod

ACT - Grupphandledare, Forskare och Psykolog Fredrik Livheim

Global team leadership, Åke Fjellström

Arbetsrätt, Tommy Iseskog.

Mental träning, Skandinaviska Ledarhögskolan

Pedagogik, Mittuniversitetet    

 

 

Johanna Ohlsson, Cicerone

Johanna Olsson

johanna.olsson@cicerone.se

 

 

"Vi skapar världen genom våra tankar."

Budda

 

 

Cicerone